شماره های تماس

شرکت بازرگانی تاسیسات نفت و گاز

مجموعه تاسیسات نفت و گاز در سال 1370 در راستای اجرای اهداف استراتژیک کشور در بخش
صنعت و پتروشیمی به منظور اعمال صرفه جویی و کیفیت بالا با درنظر داشتن استانداردهای موجود


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۸۸۸۱۲۶۹۴ ۰۲۱
  • ۸۸۸۱۲۶۹۵ ۰۲۱
  • ۸۸۸۱۲۶۳۹ ۰۲۱
  • ۸۸۳۲۳۲۴۶ ۰۲۱
  • ۸۸۳۲۹۴۶۵ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۱۱۰۶۷۸۸ ۰۰۹۸

  شماره های فکس
  • ۸۸۳۲۹۴۶۵ ۰۲۱
  • ۸۸۳۲۳۲۴۶ ۰۲۱

  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  تهران - خیابان طالقانی - نبش ملک الشعرای بهار - ساختمان ایران بک - طبقه اول - واحد چهارم