شماره های تماس

بازرگانی امیر
دایموند
تعداد محصولات غرفه: 54
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲

دفتر مرکزی
شماره های تماس
  • ۳۳۹۵۲۵۱۶ ۰۲۱
  • ۱۸۳۷۲۱۸ ۰۹۱۲

شماره های همراه
  • ۹۱۲۱۸۳۷۲۱۸ ۰۰۹۸


ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4