شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی ، طبقه همکف ، پلاک21

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۳۵۵۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۳۴۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۳۹۹۳۶۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • آقای فراهانیمدیریت
 • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۳۵۵۴فکس: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۳۶۲۹
 • موبایل:


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • ۳۳۹۹۳۵۵۴ ۰۲۱
 • ۳۳۹۹۳۴۱۵ ۰۲۱


شماره های فکس
 • ۳۳۹۹۳۶۲۹ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی ، طبقه همکف ، پلاک21