شماره های تماس

گندمک
دایموند
تعداد محصولات غرفه: 183
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۷/۲

گندمک

مواد غذایی اولین احتیاج بشری است ، که در جوامع پیشرفته ، بوجود آورنده بزرگترین تجارتهای تاریخ است.از طرف دیگر زمان فراغت افراد ، امروزه همراه با استفاده از تنقلات و خوردنیهای میان وعده، سپری میشود.
irantrade.complex@gmail.com


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر جدید  ایمیل ها


  دفتر مرکزی
  تهران،
  آدرس دفتر جدید