نمایندگی های گوهر نایلون

فروشگاه مرکزی

فکس ها

021-55156444

موبایل ها

وب سایت ها و ایمیل ها


info@goharnylon.com

آدرس

آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412

کارخانه

آدرس

آدرس کارخانه : تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار سروستان - بلوار مهستان - گل سرخ 4 - گوهر نایلون