شماره های تماس

کارخانه
شماره های تماس
  • ۵۳۵۸۳۲۸۲ ۰۶۱

شماره های همراه
  • ۹۱۶۷۷۷۷۲۴۶ ۰۰۹۸

شماره های فکس
  • ۵۳۵۸۳۲۸۳ ۰۶۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
خرمشهر،
خرمشهر - شهرک صنعتی – نبش خیابان سوم فرعی