شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • تهران-خیابان خیام شمالی -روبروی پارک شهر-خیابان صوراسرافیل-پاساژ کلباسی

تلفن ها

  • تلفن:
  • مدیریت آقای اذر پور ۲۱
  • تلفن:
  • ۳۳۹۳۹۶۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  • فکس:
  • ۳۳۹۳۹۶۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  • پست الکترونیک:
 • آقای مهندس اذر پورمدیریت
 • تلفن: فکس:
 • موبایل:


دفتر مرکزی
شماره های تماس
 • مدیریت آقای اذر پور ۰۲۱
 • ۳۳۹۳۹۶۸۰ ۰۲۱

شماره های همراه
 • ۹۱۲۸۶۹۷۸۷۰ ۰۰۹۸

شماره های فکس
 • ۳۳۹۳۹۶۸۰ ۰۲۱

ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
تهران-خیابان خیام شمالی -روبروی پارک شهر-خیابان صوراسرافیل-پاساژ کلباسی