شماره های تماس

شیمیایی زکریا
دایموند
تعداد محصولات غرفه: 57
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۶/۳۰

دفتر نمایندگی
شماره های تماس
  • ۳۳۹۰۵۱۷۶ ۰۲۱
  • ۳۳۹۴۶۰۹۹ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۹۱۲۶۶۶۳۵۴۴ ۰۰۹۸


ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،
ناصر خسرو - کوچه خدابنده لو - پاساژ نظام زاده - طبقه پایین - پلاک 1