شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر -نبش پاساژ بزرگ خیام

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۵۱۵۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس ها

  پست الکترونیک

   • پست الکترونیک:
  • جناب آقایمدیریت
  • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۱۵۵۵فکس:
  • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۳۶۲۷۴۷


  دفتر مرکزی
  شماره های تماس
  • ۳۳۹۵۱۵۵۵ ۰۲۱

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۶۳۶۲۷۴۷ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  تهران،
  خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر -نبش پاساژ بزرگ خیام